İnsan Kaynakları

 • Kişisel Bilgileriniz

 •  -  - Pick a Date
 •  -
 •  -
 • Öğrenim Bilgileriniz

 • Ortaokul'dan başlayarak, okulun adını, mezun olduğunuz bölüm veya branşı, devam ettiğiniz yılları ve mezuniyet derecenizi yazınız
 • Yabancı Dil

 •  -  - Pick a Date
 • Firma 1

 • Firma 2

 • Firma 3

  • Yanında * olan boşluklar doldurulması zorunlu olan bölümlerdir.
  • Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.
  • Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.
  • İşe alınmasına karar verilenler için iş kanunu çerçevesinde deneme süresi geçerli olup, bu sürenin sonunda uygun görülen aday, 
  • resmen işe başlatılır.
 • Should be Empty: