ÜRÜNLERİMİZ

1609 - ARPA PELET

DİĞER YEMLER

Arpa Pelet Yemi

Arpanın ısıl işlemle işlenerek pelet haline getirilmesinden oluşmaktadır. Besi hayvanlarının yetiştirilmesinde, süt hayvanlarının rasyonlarında enerji açığını kapatmada tamamlayıcı olarak kullanıma sunulmuştur. Arpa tanelerinin öğütme işleminden geçirildikten sonra yüksek sıcaklığa buhar verilerek (60-82 °C) peletleme işlemine tabi tutulmasıdır.

Meydana gelen nişasta jelatinasyonu ile moleküller arası bağlar genleşir, atomlar birbirinden uzaklaşır ve bağlar parçalanarak sindirim kolaylaşır. Bu ürün hazırlanmasında Arpanın ısı ile iyice sıkıştırılarak preslenmesi sonucunda elde edilir.

 

 

Özellikler:

• Sindirilebilirlik oranı yüksektir.

• Arpa pelet, saman gibi kaba yemlerle karıştırılarak yedirilmelidir.

• Hayvanların iştahları üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.

• Tamamen Arpa’dan üretilmiştir. %2-4 arasında peletleme kalitesini ve lezzet kabiliyetini arttırmak amacıyla melaslama yapılmıştır.

• Arpa ezmeye oranla 200 birim enerji yüksekliği mevcuttur.

• Isıl işlem olduğundan yemin sindirilme ve by-pass oranı yüksektir.

• Pelet halde olduğundan dolayı minimum fire olmaktadır.

• Yemden yararlanmayı arttırır.

• Besi ve süt sığırları için yüksek nişasta ve enerji kaynağıdır. Arpanın işkembede kalış süresini uzatarak ve daha yavaş sindirilmesini sağlayarak uygun bir işkembe ortamı sağlanmasına pozitif etkisi vardır.

• Besi rasyonlarında kullanımında gaz problemlerinin oluşmasını önlemede pozitif etkisi vardır.

• Nişasta ve enerji yönünde fakir olan beslenmelerde enerji kaynağı olarak Kula Yem Arpa Pelet ile rasyon dengelenir ve verim artışı sağlanır.