ÜRÜNLERİMİZ

1610 - MISIR PELET

DİĞER YEMLER

Mısır Pelet Yemi

Bu ürün, Mısırın  ısıl işlemle işlenerek pelet haline getirilmesinden oluşmaktadır. Süt hayvanlarının rasyonlarında enerji açığını kapatmada tamamlayıcı olarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kendi yemini yapan çiftlikler için rasyona  sindirilebilirliği yüksek mısır olarak katılması mısır unu yada flake ye oranla daha yüksek getiri elde edilir.

Mısır tanelerinin öğütme işleminden geçirildikten sonra yüksek sıcaklıkta buhar verilerek  peletleme işlemine tabi tutulmasıdır.

Isıl işlemden geçirilerek nişastasının jelleşmesi sağlanmış ve sindirilebilirliği arttırılmıştır.

Faydalı protein ve metabolik enerji oranlarına bakıldığında,  KULAYEM MISIR PELET’in fayda miktarları mısır kırması,mısır unu ve ezmeye oranla daha yüksek bulunmuştur.

 

 

Özellikler:

• MISIR PELET’  in içeriğinde melas hariç hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Melas; pelet formu için yapıştırıcı olmasının yanında tadı sayesinde hayvanların iştahlı yemesini kolaylaştırmaktadır.

• Yeni doğumlu süt ineklerinin ilk 100 gün beslenmesinde süt veriminin yükselmesinde ve vücut kondisyonlarının düşmesini önlemede pozitif etkisi vardır.

• Yeni doğuran inekler laktasyonun başlangıcında ihtiyacı olan kuru maddenin ancak  %70’ini tüketebilirler. Dolayısı ile daha kaliteli, yüksek değerli kaba ve kesif yemler ile rasyon hazırlanmalıdır. Aksi taktirde vücuttan hızlı bir enerji kaybı yaşanır ve dolayısı ile zayıflama ile birlikte “negatif enerji sendromu” yaşanır. Enerji kaynağı olarak Kula Yem  Mısır pelet ile rasyon dengelenir ve verim artışı sağlanır.

Üretiminde, yüksek ısı sayesinde  toksinler yok edildiği gibi,  Salmonella, E.Coli ve Koliform Grubu mikroorganizmaların zararlı etkilerinin de yok edilmesi ile ezmelere karşı önemli bir üstünlük sağlamaktadır.

• Dışkıyla atılan besin madde kaybı, minimuma iner. Hazmı kolaydır.

• Besin maddelerinin (protein, enerji, vitamin vb ] yararlanabilirliğini artırır.

• Kuru madde tüketimini ve süt verimini yükseltir.

• Sahip olduğu lezzet ve kokusuyla kuru madde tüketimini arttırır.

• Nişasta jelatinizasyonunu arttırdığı için nişastadan gelen enerji oranında artar.